Konkurs

Regulamin konkursu „Przywitaj załogę balonową”

 1. Celem konkursu jest po popularyzacja baloniarstwa i promocja 3. Mistrzostw Świata Kobiet w balonach na ogrzane powietrze, które odbywają się w Nałęczowie w dniach 6 – 11 sierpnia 2018 r.
 2. Regulamin konkursu określa tryb jego przeprowadzenia i zasady wyłonienia zwycięzców.
 3. Organizatorem konkursu jest Aeroklub Lubelski.
 4. Konkurs prowadzony jest w dniach 7 – 11 sierpnia 2018 r.
 5. Konkurs polega na wyborze najlepszego zdjęcia ilustrującego powitanie załogi balonowej na ziemi przez mieszkańców lub obserwatorów lotów balonowych.
 6. Zgłoszenie udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie zdjęcia na fan page Mistrzostw Świata na facebooku, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/MistrzostwaBalonoweNaleczow/
 7. Przesłanie zdjęcia oznacza akceptację Regulaminu konkursu.
 8. Warunkiem zakwalifikowania zdjęcia do konkursu jest:
  1. Wykonanie go w miejscu lądowania
  2. Obecność na zdjęciu pilota lub członka załogi naziemnej
  3. Potwierdzenie od pilota lub załogi naziemnej, że spotkanie było sympatyczne.
 9. Każde zdjęcie może zostać zgłoszone tylko raz.
 10. Uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć każdego dnia.
 11. Każdy uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 12. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 13. Zwycięzca konkursu wybrany zostanie przez komisję konkursową, w której skład wchodzi przedstawiciel Aeroklubu Lubelskiego oraz dwie wskazane przez niego osoby.
 14. Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny i nie podlega odwołaniu.
 15. Każdego dnia wyłaniany będzie jeden zwycięzca. Nagrodą jest plecak.
 16. Każdego dnia wyłaniane będą maksymalnie dwa wyróżnienia – nagrodami będą koszulki.
 17. Wyniki konkursu będą prezentowane na fan page Mistrzostw następnego dnia do godz. 15.00
 18. Organizator skontaktuje się z laureatami w celu ustalenia sposobu przekazania nagrody. Przekazanie nagrody może nastąpić jedynie w drodze odbioru osobistego lub w drodze przesyłki pocztowej.
 19. Uczestnicy konkursu zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu.