Kontakt

Aeroklub Lubelski w Radawcu
21-030 Motycz
Radawiec Duży 272A
e-mail: info@aeroklub.lublin.pl
tel./fax: +48  81 503 07 90
www.aeroklub.lublin.pl


Agencja Lotnicza ALTAIR Sp. z o.o.
00-446 Warszawa
ul. Fabryczna 16-22/23
e-mail: jch@altair.com.pl
tel.: +48 22 628 30 74
tel./fax: +48 22 628 30 73
http://www.altair.com.pl


Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” S.A.
Al. Małachowskiego 5
24-140 Nałęczów
e-mail: gloza@uzdrowisko-naleczow.com.pl
tel.: +48 (81) 50-14-275;
fax: +48 (81) 50-14-608
www.spanaleczow.pl


Fundacja Ludzi Lotnictwa
ul. Ogrodowa31/35
00 – 893 Warszawa
e-mail: jch@altair.com.pl
tel.: +48 22 628 30 74