Program

2017

Program
English version

11.08.2017 piątek
18:00-20:00Loty zawodnicze – Nałęczów Park
21:00Otwarcie zawodów – prezentacja zawodników  przed  Urzędem Gminy w Nałęczowie
12.08.2017 sobota
06:00 - 8:00Loty  zawodnicze – Nałęczów Park 
10:00Odlotowy Rajd Nordic Walking  w Nałęczowie (przed Pałacem Małachowskich)
15:00  - 21:30"Dzień Otwarty- 90 lat Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu"
 Lotnisko Radawiec od godz. 15:00
• zawody spadochronowe 
 • pokaz w locie śmigłowca R44
• pokaz w locie Zespołu Akrobacyjnego Biało-Czerwone Iskry
• pokaz w locie samolotu MIG-29
• prezentacja sprzętu i wyposażenia Straży Granicznej
• godz..18:30 - loty zawodnicze  
• godz. 19:45 - koncert zespołu „Wowa z Charkowa”
• godz. 21:00 - Nocny Pokaz Balonów
13.08.2017 niedziela
06:00 - 8:00Loty   zawodnicze –  Nałęczów  Park
12:00 – 18:00Kiermasz sztuki ludowej  Nałęczów   Park
12:00 – 18:00Dmuchańce  Nałęczów  Park
18:00 -19:30Loty   zawodnicze  – Nałęczów  Park
18:30Koncert  „Wowa z Charkowa”  Nałęczów  scena
21:30 - 22:00Nocny pokaz - park Nałęczów - przed  sceną
14.08.2017 poniedziałek
06:00 - 8:00Loty  zawodnicze  – Nałęczów  Park
12:00 – 18:00Kiermasz sztuki ludowej  Nałęczów   Park
12:00 – 18:00Dmuchańce  Nałęczów  Park
18:00 -20:30Loty  zawodnicze – Nałęczów  Park
18:30Koncert „Red Shoes Boogie Band"  Nałęczów - scena
21:00 - 21:30Ogłoszenie wyników –  Nałęczów  Park - scena
21:30 -22:00Nocny pokaz  park Nałęczów - przed  sceną

Program sportowy zawodów

11.08.2017 piątek
13:00Otwarcie biura zawodów dla zawodników
16:00Odprawa główna
18:00-20:00Lot zawodniczy
21:00Otwarcie zawodów
12.08.2017 sobota
06:00 - 8:00Lot zawodniczy
12:00Otwarcie biura zawodników dla pilotów fiesty
18:00 -20:30Loty zawodnicze i fiesta ( lotnisko Radawiec)
21:30 - 22:00Nocny pokaz (lotnisko Radawiec )
13.08.2017 niedziela
06:00 - 8:00Loty zawodnicze i fiesta
18:00 -19:30Loty zawodnicze i fiesta
21:30 - 22:00 Nocny pokaz - park Nałęczów
14.08.2017 poniedziałek
06:00 - 8:00Loty zawodnicze i fiesta
18:00 -20:30Lot fiesta ( termin rezerwowy dla lotu zawodniczego)
21:00 - 21:30Ogłoszenie wyników
21:30 -22:00Nocny pokaz - park Nałęczów
15.08.2017 wtorek
do godz.11:00Zamknięcie biura i wyjazd ekip

http://skrzydlatynaleczow.pl/wp-content/uploads/2015/03/Program-sportowy-zawodów-2017.docx

General Agenda

11.08.2017 Friday
18:00-20:00Hot Air Balloon Competition – Nałęczów Park
21:00The Competition Opening – presentation of the competitors in front of the Local Government in Nałęczów
12.08.2017 Saturday
06:00 - 8:00Hot Air Balloon Competition – Nałęczów Park
10:00Amazing rally – Nordic walking in Nałęczów (in front of the Malachowski Palace)
15:00  - 21:30Open Day- 90th Anniversary of Lublin Aero Club in Radawiec
 Radawiec Airport

• Parachuting Championships

• Air show of Chopper R44

• Air show of Aerobatic Team White-Red Sparks

• Air show of MIG-29 Airplane

• Presentation of Border Guards’ equipment and accessories

• 18:30 – Hot Air Balloon Competition

• 19:45 – Live music performance of “Wowa z Charkowa”

• 21:00 – Hot Air Balloon night show
13.08.2017 Sunday
06:00 - 8:00Hot Air Balloon Competition – Nałęczów Park
12:00 – 18:00Fair of Folk art – Nałęczów Park
12:00 – 18:00The Bouncy Castles (Attractions for children) – Nałęczów Park
18:00 -19:30Hot Air Balloon Competition – Nałęczów Park
18:30Live music performance of “Wowa z Charkowa” on the Stage of Nałęczów Park
21:30 - 22:00The Night Show – Nałęczów Park (next to the stage)
14.08.2017 Monday
06:00 - 8:00Hot Air Balloon Competition – Nałęczów Park
12:00 – 18:00Fair of Folk art – Nałęczów Park
12:00 – 18:00The Bouncy Castles (Attractions for children) – Nałęczów Park
18:00 -20:30Hot Air Balloon Competition – Nałęczów Park
18:30Live music performance of „Red Shoes Boogie Band" – The stage in Nałęczów Park
21:00 - 21:30Announcement of results – The stage in Nałęczów Park
21:30 -22:00The Night Show – Nałęczów Park (next to the stage)

Agenda of the competition (for competitors)

11.08.2017 Friday
13:00Opening of the office for competitors
16:00The General Briefing
18:00-20:00Hot Air Balloon Competition
21:00The Competition Opening
12.08.2017 Saturday
06:00 - 8:00Hot Air Balloon Competition
12:00Opening of the office for Fiesta pilots
18:00 -20:30Hot Air Balloon Competition and Fiesta flights (Radawiec Airport)
21:30 - 22:00The Night Show (Radawiec Airport)
13.08.2017 Sunday
06:00 - 8:00Hot Air Balloon Competition and Fiesta flights
18:00 -19:30Hot Air Balloon Competition and Fiesta flights
21:30 - 22:00 The Night Show (Nałęczów Park)
14.08.2017 Monday
06:00 - 8:00Hot Air Balloon Competition and Fiesta flights
18:00 -20:30Fiesta flights and Hot Air Balloon Competition – Nałęczów Park
21:00 - 21:30Announcement of results
21:30 -22:00The Night Show – Nałęczów Park (next to the stage)
15.08.2017 Tuesday
till 11:00Departure time and closing of the office