Mimo, że są dziś jeszcze ludzie, którzy boją się latać samolotem, to w rzeczywistości jest to jeden z najbezpieczniejszych środków transportu. Dzieje się tak dlatego, że konserwacja, która musi być przeprowadzana w samolotach, jest bardzo wymagającą i rygorystyczną procedurą, mającą na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa załogi i pasażerów. Poniżej opowiemy, na czym polega obsługa techniczna samoloty.

Co to jest obsługa techniczna samolotów?

Obsługa techniczna to plan obejmujący wszystkie kontrole i zadania, które należy wykonać w komercyjnym lub cywilnym samolocie w celu zapewnienia jego prawidłowej eksploatacji.

Czynności te są wykonywane, gdy:

Wykonany został określony czas lotu (mierzony w godzinach).

Widoczna jest awaria, nieprawidłowe działanie lub dziwne zachowanie maszyny.

Zadania konserwacyjne przeprowadza się je okresowo w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii samolotu. Każdy producent dostarcza instrukcję obsługi do tych zadań. Należy zauważyć, że plan działań musi być zgodny z kilkoma wytycznymi:

Kontrole w ramach tranzytu

Są one przeprowadzane przed rozpoczęciem każdego lotu i polegają na szybkiej inspekcji, podczas której sprawdzane są między innymi stan opon, poziom oleju, ogólna konstrukcja.

Codzienne kontrole

Czynność ta polega na sprawdzeniu poziomu oleju 15 do 30 minut po wyłączeniu silników. Z tego powodu poziom oleju nie może być sprawdzany przed pierwszym lotem w ciągu dnia. Jeśli jest to wykonywane przed pierwszym startem, samolot musi być uruchomiony przez co najmniej dwie minuty, aby rozgrzać olej, a następnie wyłączyć silnik w celu sprawdzenia.

Inspekcja 48-godzinna

Obejmuje bardziej kompleksowe kontrole niż kontrole codzienne, takie jak kontrola hamulców, wymiana płynów, kontrola i wymiana oleju w pomocniczym zespole napędowym oraz kontrola wizualna kadłuba, skrzydeł, wnętrza i kabiny.

Okresowe kontrole

Niektóre kontrole zawierają pomiary oparte na liczbie godzin pracy samolotu. Dodatek ten ustala się dla remontów silników, systemów sterowania i innych systemów, które działają w sposób ciągły podczas lotu. Niektóre komponenty mają określoną żywotność liczoną w cyklach, lub przelatanych godzinach. Przykładem jest naprawa podwozia samolotu, które musi być kontrolowane i wymieniane w zależności od liczby startów i lądowań.